HLV

NGUYỄN THANH THUẬN

Thầy NGUYỄN THANH THUẬN

HLV NGUYỄN THANH THUẬN

Tiểu sử

Nguyễn Thanh Thuận

Quốc tịch: Vietnam
Năm sinh: 
Giới tính: Nam
Trình độ: 
Kinh nghiệm: 
Điểm mạnh:
Thần tượng: Việt Nam
Thời trang:
Gậy Golf:
Thành tích:

thầy nguyễn thanh thuận
thầy nguyễn thanh thuận
thầy nguyễn thanh thuận
thầy nguyễn thanh thuận

ĐỘI NGŨ HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, đã có nhiều năm dạy chơi golf chuyên nghiệp.